Fotogalerie

Virtuální prohlídka kostelem

 

Navštivte náš farní kostel i virtuálně na adrese www.vr.4fan.cz
Zapisování mešních úmyslů

Mešní úmysly na I. pololetí roku 2020 (leden-červen) je možno zapsat :

- pro filiální kostel v Karolince v zákristii v Karolince (u pana kostelníka Jana Vítka)

- pro farní kostel v Novém Hrozenkově denně po 16 hodině na tel: 604 279 637 (I. Petřeková)