Fotogalerie

Virtuální prohlídka kostelem

 

Navštivte náš farní kostel i virtuálně na adrese www.vr.4fan.cz
Zapisování mešních úmyslů

Zapsat mešní úmysly na první pololetí roku 2018 je možno:

- pro filiální kostel v Karolince v zákristii v Karolince (u pana kostelníka Jan Vítka)

- pro farní kostel v Novém Hrozenkově denně po 16 hodině na tel: 604 279 637 (I. Petřeková)

Mešní úmysly na druhé pololetí tohoto roku (červenec - prosinec 2018) se budou zapisovat v N. Hrozenkově na faře v sobotu 9. června od 8 do 11 hod.  V Karolince se úmysly budou zapisovat v neděli 10. června 2018 po mši svaté v místnosti pod věží. Využijte pokud možno tohoto termínu. Děkujeme.