Fotogalerie

Virtuální prohlídka kostelem

Navštivte náš farní kostel i virtuálně na adrese www.vr.4fan.cz.
Přijď nám pomoci

 

Oslovujeme všechny muže, ženy i větší děti, aby se zapojili do úklidu farního kostela v Novém Hrozenkově a posílili tak řídnoucí skupiny, které již na úklid nestačí. Úklid probíhá dle rozpisu, který naleznete v sekci Pořad bohoslužeb, každou sobotu od 7 hod. nebo v pátek po večerní mši svaté. Je možno také vytvořit novou skupinku nebo chodit kteroukoliv sobotu dle svých možností. Pro více informací se prosím obraťte na paní Bogdanovičovou nebo na paní kostelnici Martu Orságovou. Také ve filiálním kostele v Karolince je potřeba omladit úklidové skupiny, prosím hlaste se u pana kostelníka Jana Vítka, který Vám podá další informace. Mnohokrát děkujeme za vaši opravdu potřebnou službu.