Příprava snoubenců na svátost manželství

Podle diecézního práva mají snoubenci před vstupem do manželství absolvovat lidskou přípravu, kde se vzájemně před tímto krokem poznávají. Zájemci o uzavření této svátosti přihlašte se na faře minimálně 3 měsíce před plánovaným termínem svatby. Příprava snoubenců probíhá individuálně po domluvě se správcem farnosti.