Fotogalerie

Virtuální prohlídka kostelem

Navštivte náš farní kostel i virtuálně na adrese www.vr.4fan.cz.
První svaté přijímání 2020

Příští neděli 28. června budeme ve farním kostele v Novém Hrozenkově v 11 hodin slavit slavnost prvního svatého přijímání, ke kterému přistoupí 20 dětí z naší farnosti. Nácvik na tuto slavnost bude v sobotu 27. června v 9 hod. Účast dítěte a pokud možno obou rodičů nutná! Děti po nácviku přistoupí ke svátosti smíření. Ke svátosti smíření mohou poté také přistoupit rodiče a další rodinní příslušníci. Před nácvikem v sobotu 27. června od 7 hod. prosíme maminky i tatínky o pomoc při úklidu a výzdobě kostela.