Fotogalerie

Virtuální prohlídka kostelem

Navštivte náš farní kostel i virtuálně na adrese www.vr.4fan.cz.
Svátost biřmování-příprava

Další setkání biřmovanců proběhne v pátek 10. února 2023 v 19 hod. na faře.