Fotogalerie

Virtuální prohlídka kostelem

Navštivte náš farní kostel i virtuálně na adrese www.vr.4fan.cz.
Svátost biřmování

Příprava biřmovanců proběhne v pátek 6. dubna po mši svaté na faře.