Fotogalerie

Virtuální prohlídka kostelem

Navštivte náš farní kostel i virtuálně na adrese www.vr.4fan.cz.
NAŠE FARNOST 2023 - slavnosti a jiné

 

 • první svaté přijímání - neděle 4. června v  11 hod.
 • svátost biřmování - sobota 17. června v 10 hod.
 • poutní slavnost farní kostel svatého Jana Křtitele v Novém Hrozenkově - neděle 25. června - mše svaté 9.15 hod. a 11 hod.
 • Setkání lidí dobré vůle na hřebeni Javorníkůstředa 5. července
 • poutní slavnost filiální kostel Panny Marie Karmelské v Karolince - neděle 16. července - mše svaté 7.30 hod a 11 hod.
 • 10. výročí posvěcení farního kostela v Novém Hrozenkově + farní večer - pátek 25. srpna - mše svaté v 16 hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

JINÉ:

 • adorační den ve farním kostele v Novém Hrozenkově - sobota 22. dubna
 • 15. ročník Noci kostelů - pátek 2. června
 • adorační den ve filiálním kostele v Karolince - sobota 15. července
 • 10. Prázdninové dobrodružství - pátek 28. července - sobota 5. srpna
 • pouť ke kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti - sobota 16. září - mše svatá v 11 hod.