Fotogalerie

Virtuální prohlídka kostelem

Navštivte náš farní kostel i virtuálně na adrese www.vr.4fan.cz.

Online

Právě připojeni - hostů: 16 Farnost Nový Hrozenkov

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Nový Hrozenkov

 

Naše farnost spadá pod Arcidiecézi Olomouckou, Děkanát Vsetín.

Do naší farnosti patří občané Nového Hrozenkova a Karolinky.

V městysu Nový Hrozenkov se nachází farní kostel sv. Jana Křtitele a farní budova.

V městě Karolinka se nachází filiální kostel Panny Marie Karmelské.

Farnost spravují od září 1998 kněží Společnosti Božího Slova.

___________________________________________________________________________________________________

 
MISIJNÍ TVOŘENÍ

Srdečně zveme děti i dospělé na misijní tvoření ve středu 30. listopadu od 16 hod. na faru. Výrobky budou prodávány na misijním jarmarku v neděli 4. prosince, výtěžek z prodeje je určen na podporu misií.

 
Tradiční misijní jarmark

se uskuteční 2. adventní neděli 4. prosince po každé mši svaté u kostela v Karolince a v Novém Hrozenkově. Budeme rádi, když přispějete vašimi výrobky do prodeje (nosit je můžete do zákristií obou kostelů). Těšíme se a děkujeme za spolupráci.

Celý článek...
 
Adventní koncert Karolinka

V sobotu 26. listopadu v 17 hod. v kostele Panny Marie Karmelské v Karolince

Celý článek...
 
Přijď nám pomoci

Celý článek...
 
Zapisování mešních úmyslů

Mešní úmysly do konce kalendářního roku 2022 je možno zapsat :

 

Celý článek...
 
Návštěva sv. Mikuláše

Do našich kostelů opět po dvouleté pauze zavítá sv. Mikuláš. Protože má moc práce, tak to bude již v neděli 4. prosince. Do Karolinky přijde po mši svaté a do Nového Hrozenkova ho společně se Scholou budeme očekávat po 16 hodině (po skončení tiché adorace). Všichni jste srdečně zváni.

 
Svátost biřmování-příprava

Setkání biřmovanců proběhne příští pátek 2. prosince po mši svaté na faře.

 
Úmysl živého růžence na měsíc listopad

Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.