Fotogalerie

Virtuální prohlídka kostelem

 

Navštivte náš farní kostel i virtuálně na adrese www.vr.4fan.cz

Online

Právě připojeni - hostů: 6 Farnost Nový Hrozenkov
Přijď nám pomoci

Oslovujeme všechny muže, ženy i větší děti, aby se zapojili do úklidu farního kostela v Novém Hrozenkově a posílili tak řídnoucí skupiny, které již na úklid nestačí. Úklid probíhá dle rozpisu, který naleznete v sekci Pořad bohoslužeb, každou sobotu od 7 hod., v pátek po večerní mši svaté. Je možno také vytvořit novou skupinku nebo chodit kteroukoliv sobotu dle svých možností. Pro více informací se prosím obraťte na paní Bogdanovičovou nebo na paní kostelnici Martu Orságovou. Také ve filiálním kostele v Karolince je potřeba omladit úklidové skupiny, prosím hlaste se u pana kostelníka Jana Vítka, který Vám podá další informace. Mnohokrát děkujeme za vaši opravdu potřebnou službu.

 

 

Vítáme Vás na oficiálních stránkách římskokatolické farnosti Nový Hrozenkov

 

Naše farnost spadá pod Arcidiecézi Olomouckou, Děkanát Vsetín.

Do naší farnosti patří občané Nového Hrozenkova a Karolinky.

V městysu Nový Hrozenkov se nachází farní kostel sv. Jana Křtitele a farní budova.

V městě Karolinka se nachází filiální kostel Panny Marie Karmelské.

Farnost spravují od září 1998 kněží Společnosti Božího Slova.

___________________________________________________________________________________________________

 
Divadlo pro děti - nácvik

Na Noci kostelů 5. června budeme s dětmi hrát divadelní hru Noemova Archa. Zveme děti všech věkových kategorií na nácvik. Od 17. února budeme nacvičovat každé pondělí v 16.30 hod. Více informací podá Petra Křupalová tel. 775 237 732.

 
Farní zpravodaj 2019/4 - prosinec

Na 4. adventní neděli 22. prosince 2019  vyšlo nové číslo Farního zpravodaje. Naleznete jej v sekci Farní zpravodaj ve formátu .pdf.

 
Zapisování mešních úmyslů

Mešní úmysly na I. pololetí roku 2020 (leden-červen) je možno zapsat :

- pro filiální kostel v Karolince v zákristii v Karolince (u pana kostelníka Jana Vítka)

- pro farní kostel v Novém Hrozenkově denně po 16 hodině na tel: 604 279 637 (I. Petřeková)

 
Úmysl živého růžence na měsíc únor

Modleme se za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě a smrti.

 
Pastorační rada farnosti - zápis

Zápis z pastorační rady farnosti konané ve středu 13. listopadu 2019 naleznete v sekci Pastorační a ekonomická rada.