Orel PDF Tisk Email
Napsal uživatel Joe   
Sobota, 28 Březen 2020 19:29

Milí bratři a sestry, milí přátelé.

Vítám vás na stránkách křesťanské sportovní organizace OREL jednota Nový Hrozenkov. Sídlo našeho ústředí je v Brně- http://www.orel.cz/index.php a regionálně patříme do Župy Bauerovy.  Jednota Orla má v současné době 43 členů z řad dětí, mládeže i dospělých...

 

HISTORIE:

V Novém Hrozenkově Orel zahájil svou činnost 19.srpna 1945 tehdy se první zájemci setkali v nynějším Lidovém domě, kde bylo zvoleno i první vedení jednoty, bratr Pavel Smoček - starosta, Josef Provázek- místostarosta, Ludvík Orság - jednatel. Svoji činnost však byli nuceni ukončit po roce 1948. Dlouhých 42 let trvalo, něž  mohl Orel opět obnovit svou činnost. První výborová schůze se konala 15.2.1990 a první orelské cvičení bylo zahájeno od 7.března 1990 v tělocvičně naši školy. O znovuobnovení se postarali sestry Boženka Divínová, Marie Boháčová a bratr Petr Dujka (nyní kněz v Uherském Hradišti).

 

SOUČASNOST:

V současné době se i nadále věnujeme dětem a mládeži, aby smysluplně využily svůj volný čas.

Každý čtvrtek (kromě prázdnin) se konají od 16:30 do 18:00 hod v tělocvičně ZŠ pravidelná orelská cvičení dětí a mládeže, která jsou důležitá pro zdokonalení pohybu, koordinaci těla a motoriku dětí. Cvičíme na gymnastickém nářadí, provádíme pohybové hry – florball, vybíjenou, basketbal, fotbal, běh v přírodě, atd.

 

Cílem našich cvičení je:          -     zdokonalit pohybové schopnosti dětí a mládeže

-          naučit je překonávat strach z cvičebního  nářadí

-          naučit děti zacházet s cvičebními pomůckami a nářadím

-          upevňování zdraví dětí

-          zlepšit jejich orientaci v přírodě

-          vést děti a mládež k soutěživosti a chování v duchu fair play

 

Přihlášené děti i dospělí jsou úrazově pojištěni u pojišťovny KOOPERATIVA a. s.

Z ročního členského příspěvku ( 60,-Kč –dítě, 200,-Kč-dospělý, 100,-Kč-důchodce) jsou hrazeny cestovné na různé soutěže a akce, kterých se děti mohou zúčastnit. Pro děti je možnost účasti na kulturních akcích, na letních táborech, turistice, soutěžích v lyžování, ve stolním tenise, ve floorballu, a na dalších aktivitách.

Každoročně připravujeme kulturní vystoupení pro maminky k oslavě Dne Matek a podílíme se na kulturním a společenském dění v naši farnosti.

 

Vedoucími cvičení pro Nový Hrozenkov jsou Dana a Pavel Ohryzkovi,
kteří vás srdečně zvou do Orelského společenství.

Aktualizováno Úterý, 07 Březen 2023 20:07