Společenství a organizace
Orel

Milí bratři a sestry, milí přátelé.

Vítám vás na stránkách křesťanské sportovní organizace OREL jednota Nový Hrozenkov. Sídlo našeho ústředí je v Brně- http://www.orel.cz/index.php a regionálně patříme do Župy Bauerovy.  Jednota Orla má v současné době 43 členů z řad dětí, mládeže i dospělých...

 

HISTORIE:

V Novém Hrozenkově Orel zahájil svou činnost 19.srpna 1945 tehdy se první zájemci setkali v nynějším Lidovém domě, kde bylo zvoleno i první vedení jednoty, bratr Pavel Smoček - starosta, Josef Provázek- místostarosta, Ludvík Orság - jednatel. Svoji činnost však byli nuceni ukončit po roce 1948. Dlouhých 42 let trvalo, něž  mohl Orel opět obnovit svou činnost. První výborová schůze se konala 15.2.1990 a první orelské cvičení bylo zahájeno od 7.března 1990 v tělocvičně naši školy. O znovuobnovení se postarali sestry Boženka Divínová, Marie Boháčová a bratr Petr Dujka (nyní kněz v Uherském Hradišti).

 

SOUČASNOST:

V současné době se i nadále věnujeme dětem a mládeži, aby smysluplně využily svůj volný čas.

Každý čtvrtek (kromě prázdnin) se konají od 16:30 do 18:00 hod v tělocvičně ZŠ pravidelná orelská cvičení dětí a mládeže, která jsou důležitá pro zdokonalení pohybu, koordinaci těla a motoriku dětí. Cvičíme na gymnastickém nářadí, provádíme pohybové hry – florball, vybíjenou, basketbal, fotbal, běh v přírodě, atd.

 

Cílem našich cvičení je:          -     zdokonalit pohybové schopnosti dětí a mládeže

-          naučit je překonávat strach z cvičebního  nářadí

-          naučit děti zacházet s cvičebními pomůckami a nářadím

-          upevňování zdraví dětí

-          zlepšit jejich orientaci v přírodě

-          vést děti a mládež k soutěživosti a chování v duchu fair play

 

Přihlášené děti i dospělí jsou úrazově pojištěni u pojišťovny KOOPERATIVA a. s.

Z ročního členského příspěvku ( 60,-Kč –dítě, 200,-Kč-dospělý, 100,-Kč-důchodce) jsou hrazeny cestovné na různé soutěže a akce, kterých se děti mohou zúčastnit. Pro děti je možnost účasti na kulturních akcích, na letních táborech, turistice, soutěžích v lyžování, ve stolním tenise, ve floorballu, a na dalších aktivitách.

Každoročně připravujeme kulturní vystoupení pro maminky k oslavě Dne Matek a podílíme se na kulturním a společenském dění v naši farnosti.

 

Vedoucími cvičení pro Nový Hrozenkov jsou Dana a Pavel Ohryzkovi,
kteří vás srdečně zvou do Orelského společenství.

 
Charita

Charita jako církevní instituce je nedílnou součástí katolické Církve a byla zřízena ke službě všem potřebným bez rozdílu. Tato služba je založena na hodnotách, kultuře a tradici křesťanství, na respektování rovnosti a důstojnosti všech lidí, na ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka. (Výňatek ze stanov ACHO)

Činnost Charity Nový Hrozenkov

Hlavní náplní naší činnosti je zajištění komplexních služeb osamělým a nemocným seniorům v jejich domácím prostředí, bez ohledu na jejich věk, barvu pleti a vyznání.

Vznik organizace

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov byla založena v únoru 1992. Je účelovým zařízením Římskokatolické církve a právní subjektivita jí byla udělena 13. 7. 1993 dekretem arcibiskupa olomouckého.

Oblast působení zahrnuje sedm obcí pohraničního regionu Valašska: Hovězí, Huslenky, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka a Velké Karlovice.

Kontakt

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
získání právní subjektivity: 13.7. 1993
registrace na MK: 30. 10. 1996

ředitelka: Mgr. Lenka Vráželová
sídlo: Nový Hrozenkov 504, 756 04
telefon: 571 451 548
IČO: 48773514

Číslo účtu: 627344851/0100


e-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Více se o nás dozvíte na našich webových stránkách www.nhrozenkov.charita.cz.