Historie
Historie

Farnost Nový Hrozenkov

V 17. století a v první polovině 18. století patřil Nový Hrozenkov k vsetínské faře. Do roku 1752 byly bohoslužby slouženy ve školní budově.

Původní starý hrozenkovský kostel pocházel z roku 1752, byl celý dřevěný s věží v průčelí. Na věži visely dva zvony. Kostel měl dva boční oltáře, Matky Boží a sv. Prokopa. Kostel byl zasvěcen sv. Josefu. Původní kostel stál mezi hřbitovem a nynějším kostelem. V jeho blízkosti byl zřízen hřbitov, zhruba na stejném místě jako dnes. K hrozenkovské lokálii patřila sousední obec Halenkov a z obce Hovězí k ní patřily tzv. kopanice, čili paseky.

Na samostatnou farnost byl Nový Hrozenkov povýšen 30. května 1784...

Celý článek...
 
Kapličky a kříže


 

 

NOVÝ HROZENKOV

Kamenný kříž před kostelem sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Zbudován: 1841

Obnoven: 1906

Znovu posvěcen: při sv. misii r. 1906

Současný stav: výborný

Zajímavosti:

11. července 1908 sloužil před kamenným křížem před kostelem mši svatou říšský poslanec a probošt Kroměřížský P. Antonín Cyril Stojan a posvětil prapor Panenské jednotě...

KAROLINKA

Dřevěný kříž na hřbitově

Karolinka dřevěný kříž s pozlaceným tělem Ježíše Krista na hřbitově

Takové počasí, jako bylo tohoto roku 2. listopadu 2006 (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé) věru k dušičkové náladě jaksi nepatří, to by se hodilo spíše na Boží hod vánoční. Již ráno se z nebe začal snášet na zmrzlou zem sníh. V této metelici a fujavici se hrstka farníků sešla odpoledne na hřbitově v Karolince k odpolední pobožnosti. Letos byla...

Celý článek...
 
Kostelníci


 

Co rodokmen dokazuje o kostelničení v Novém Hrozenkově

Dne 30. května 1784 byl vyhlášen Nový Hrozenkov jako samostatná farnost. Při sčítání lidu v roce 1791 bylo v Novém Hrozenkově 358 domů a 2762 obyvatel.

Již nikdo si nevzpomene na jména prvních kostelníků, kteří ve farnosti Nový Hrozenkov vykonávali tuto službu. Kostelníci byli v minulosti vždy pečlivě vybíráni z řad bezúhonných občanů a voleni zástupci farnosti...

Celý článek...
 
Varhaníci a zpěváci

Téměř při každé bohoslužbě je slyšíme, zpíváme s nimi…Ale uvědomujeme si vůbec, kolik to stojí úsilí, času… aby svým zvukem a zpěvem doprovázely bohoslužby?

 

O kom je řeč? No přece o našich varhanách, varhanících a všech těch, kteří bohoslužby doprovází svým zpěvem, k němuž se mnohdy jen nesměle připojujeme...

Celý článek...